Απόδοση γενομένων δαπανών Παγίας Προκαταβολής και ψήφιση ποσού 5.992,35€

Αριθμός Απόφασης:

143

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

27/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: