Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής

Αριθμός Απόφασης:

111

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

14/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: