Απόδοση λογαριασμού Εντάλματος Προπληρωμής για ταχυδρομικά τέλη (Α.Ο.Ε. 233/14)

Αριθμός Απόφασης:

277

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

12/10/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: