Απόδοση λογαριασμού για δαπάνες ΚΤΕΟ και απαλλαγή υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

390

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

28/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: