Απόδοση λογαριασμού τακτοποίησης του υπ’ αριθ. 7/2013 ΧΕΠ3.

Αριθμός Απόφασης:

72

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

29/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: