Απόδοση λογαριασμού τακτοποίησης του υπ’ αριθ. 702/2011 ΧΕΠ

Αριθμός Απόφασης:

147

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

01/08/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: