Απόδοση λογαριασμού τακτοποίησης του υπ’ αριθ. 871/2014 εκδοθέντος Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

389

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

28/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: