Απόδοση λογαριασμού τακτοποίησης του υπ’ αριθ. ΧΕΠ για δαπάνες παραβόλων ένταξης στον Ν. 4178/13.

Αριθμός Απόφασης:

391

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

28/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: