Απόδοση λογαριασμού του υπ’ αριθ. 1101/10-10-2013 ΧΕΠ

Αριθμός Απόφασης:

206

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

18/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: