Αποφάσεις 1ης Συνεδρίασης

Αριθμός Απόφασης:

1

Έτος απόφασης:

2010

Ημ/νία Απόφασης:

04/01/2010

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: