Αποφάσεις 2ης Συνεδρίασης

Αριθμός Απόφασης:

2

Έτος απόφασης:

2010

Ημ/νία Απόφασης:

24/01/2010

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: