Αποφάσεις 3ης Συνεδρίασης

Αριθμός Απόφασης:

3

Έτος απόφασης:

2010

Ημ/νία Απόφασης:

21/02/2010

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: