Αποφάσεις 6ης Συνεδρίασης

Αριθμός Απόφασης:

6

Έτος απόφασης:

2010

Ημ/νία Απόφασης:

11/04/2010

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: