Αποφάσεις 8ης Συνεδρίασης

Αριθμός Απόφασης:

8

Έτος απόφασης:

2010

Ημ/νία Απόφασης:

30/05/2010

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: