Απόφαση διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντος περιπτέρου

Αριθμός Απόφασης:

008

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2016

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: