Απόφαση διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντος περιπτέρου.

Αριθμός Απόφασης:

088

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

24/05/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: