Απόφαση για την έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) προς το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα του Προϋπολογισμού αυτής για το έτος 2016, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί..

Αριθμός Απόφασης:

345

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

15/11/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: