Απόφαση για την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν. 3463/2006, για το έτος 2021, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.)

Αριθμός Απόφασης:

352

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

01/11/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: