Απόφαση για την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2022 (ΟΠΔ 2022) της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), καθώς και του πίνακα «Σ.3- ΝΠΙΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ», στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), για το έτος 2022.

Αριθμός Απόφασης:

267

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

05/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: