Απόφαση για την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2023 (ΟΠΔ 2023) της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), καθώς και του πίνακα «Σ.3- ΝΠΙΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ», στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), για το έτος 2023.

Αριθμός Απόφασης:

256

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

03/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: