Απόφαση περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά Διαταγής Πληρωμής

Αριθμός Απόφασης:

025

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

23/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή