Απόφαση περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά Διαταγής Πληρωμής

Αριθμός Απόφασης:

121

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

21/07/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: