Απόφαση περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά πρωτόδικης δικαστικής απόφασης

Αριθμός Απόφασης:

289

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

12/10/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: