Απόφαση περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 17628/2018 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών)

Αριθμός Απόφασης:

010

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

24/01/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: