Απόφαση περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 2137/2019 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης

Αριθμός Απόφασης:

256

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

19/11/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: