Απόφαση περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄ αριθ. 5471/2017 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, τμήμα Ι’.

Αριθμός Απόφασης:

238

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

20/12/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: