Απόφαση περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄ αριθμ. 900/2022 Διαταγής Πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Αριθμός Απόφασης:

133

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

30/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: