Απολογισμός κληροδοτήματος «Γρηγόριος Αξωνίδης» έτους 2015

Αριθμός Απόφασης:

219

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

26/06/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: