Απολογισμός κληροδοτήματος «Γρηγόριος Αξωνίδης» έτους 2016.

Αριθμός Απόφασης:

377

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

17/12/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: