Απολογισμός κληροδοτήματος «Γρηγόριος Αξωνίδης» έτους 2017.

Αριθμός Απόφασης:

035

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

04/02/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: