Απολογισμός κληροδοτήματος «Γρηγόριος Αξωνίδης» έτους 2018.

Αριθμός Απόφασης:

3

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

13/01/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: