Απολογισμός κληροδοτήματος «Γρηγόριος Αξωνίδης» έτους 2020

Αριθμός Απόφασης:

005

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

12/01/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: