Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Λειτουργία της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής από ΤΧ1 - Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης – Ο.Λ.Θ.» Νομού Θεσσαλονίκης.

Αριθμός Απόφασης:

002

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

07/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: