“ Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου Προβλήτα του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.) με την υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή» στα πλαίσια του έργου « Τεχνικές μελέτες για την ανάπτυξη του Σιδηροδρομικού Άξονα Θεσσαλονίκης – Σ

Αριθμός Απόφασης:

012

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

12/05/2016

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: