Αποστολή εισηγητικής απόφασης της Ε.Π.Ζ. προς το Δ.Σ. για διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου

Αριθμός Απόφασης:

100

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: