Απόσυρση από την κυκλοφορία τεσσάρων μηχανημάτων έργου.

Αριθμός Απόφασης:

299

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

27/09/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: