«Απότιση φόρου τιμής στον Ιωάννη Νοτάκη»

Αριθμός Απόφασης:

91

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

11/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: