«Απότιση φόρου τιμής στον Βασίλειο Μεζίκη, λόγω του αδόκητου θανάτου του»

Αριθμός Απόφασης:

58

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

04/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: