Αποξηλώσεις παράνομων διαφημιστικών ρακετών

Αριθμός Απόφασης:

256

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

07/07/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: