«Άρση από την κυκλοφορία έξι (6) οχημάτων του Δήμου».

Αριθμός Απόφασης:

122

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: