Άρση από την κυκλοφορία πέντε (5) Μηχανημάτων Έργου.

Αριθμός Απόφασης:

100

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

19/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: