ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ, ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Αριθμός Απόφασης:

111

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

18/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: