Χορήγηση άδεια χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ χωρίς παρασκευαστήριο» επί της οδού ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΟΦΟΥΛΗ 10 & ΣΤΕΦ.ΕΛΜΑΖΗ , στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας του ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Στυλιανού, για ένα έτος.

Αριθμός Απόφασης:

125

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

01/07/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: