Χορήγηση άδεια χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΟΥΖΕΡΙ της ΚΑΚΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ, για ένα έτος

Αριθμός Απόφασης:

088

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

06/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: