Χορήγηση άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων εντός καταστήματος ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ στη συμβολή των οδών Θ. Χατζίκου και Γ. Κυρίμη 12 του Χατζηδημητράκη Ζήση

Αριθμός Απόφασης:

15

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

03/02/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: