Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, χωρίς παρασκευαστήριο, επί της οδού Στ.Ελμάζη 12, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας , ιδιοκτησίας της ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για τρία έτη.

Αριθμός Απόφασης:

014

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

03/03/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: