Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ, (ΚΑΦΕΝΕΙΟ), επί της οδού ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 5, στη Δ.Κ. Αμπελοκήπων του Δήμου μας , ιδιοκτησίας του ΦΙΛΗ ΔΗΜΗΤΕΡ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΗ

Αριθμός Απόφασης:

015

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

03/03/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: