Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ), επί της οδού Ακριτών 15, στη Δ.Κ. Αμπελοκήπων του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ για τρία έτη

Αριθμός Απόφασης:

013

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

03/03/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: