Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ επί της οδού ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕ0Σ 53, , στη 1ημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας , ιδιοκτησίας της ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗ ΖΩΗΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ για ένα

Αριθμός Απόφασης:

011

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

03/03/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: