Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα ‘’ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ , ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, στην οδό ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ αρ.1, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, στον

Αριθμός Απόφασης:

035

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

20/04/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: